emb
emb
Evenementen Foto's Club/Bar informatie Links Historie

Barrooster

Contributie

Op de ledenvergadering in maart 2018 is de contributie voor het jaar 2018 als volgt vastgesteld:

Leden: € 70,==
partner leden: € 60,==
Donateur: € 60,==

Deze bedragen gelden voor een kalenderjaar. Wordt je gedurende het jaar lid, dan moet je de resterende kwartalen betalen. Het kwartaal waarin je lid wordt hoef je niet te betalen.
Als je lid wilt worden, moet je een inschrijfformulier invullen. Dit formulier is in de clubruimte aanwezig. Vraag het de barmedewerker.
Je kan alleen lid worden als je een motorrijbewijs hebt of als je bent begonnen met motorrijles.

Contributie gaarne overmaken naar bankrekening nummer: NL54 INGB 0003 5766 99 t.n.v Motorclub Zoetermeer en omstreken, onder vemelding van je naam en type lidmaatschap

De contributie dient voor 1 april voldaan te zijn. Je krijgt hiervoor geen rekening. Je kan zelf zorgen dat je op tijd betaald.

 

Adres en Openingstijden

Het clubgebouw is gevestigd aan Buytenparklaan 7 te Zoetermeer Tel.: 06-43099949

Het clubgebouw is geopend:

  • Woensdag
  • 21.00 - 23.00
  • Vrijdag
  • 21.00 - 00.30

    P.S. Maak goede afspraken over wie rijdt en wie drinkt. Ga niet met alcohol achter het stuur.

    route